Sqits logo

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederlandse ICT-office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Indien er vragen zijn over onze algemene voorwaarden, neem dan contact op met Ruud Schaaphuizen.